Počítačová gramotnost

Cílem cyklu seminářů s názvem „Počítačová gramotnost“ bylo propojení třech kompetencí potřebných pro orientaci na trhu práce: sociální gramotnosti, informační gramotnosti a počítačové gramotnosti. Zaměřili jsme se na to, aby účastníci programu dokázali efektivně pracovat s informacemi, aby je uměli správně vyhledat, třídit a zpracovávat pro své snadnější zařazení na trh práce.
V jednotlivých modulech se naučili vypracovat svoji osobní složku (CV a motivační dopis), pracovat s e-mailem a internetem, vyhledávat vhodné pracovní možnosti na různých personálních serverech, seznámili se s integrovaným systémem typových pozic a jeho možnostmi, získali základní informace z pracovně právní problematiky a z úskalí tzv. práce na černo.
Vzhledem ke kladnému ohlasu se cyklus seminářů v Liberci opakoval s názvem:“Počítačová gramotnost II – cyklus seminářů“.

(c) 2011 - TERRA FELIX s.r.o., Hejnická 4073, Frýdlant (dříve PCCL, s.r.o.), tel. : 773202015